Dasar Privasi dan Kerahsiaan

Dasar utama kami ialah menjaga kerahsiaan pelanggan. Semua maklumat pelanggan dan perincian tempahan tidak akan didedahkan kepada pihak lain, kecuali untuk tujuan pemasaran dengan tidak mendedahkan info serta identiti pelanggan sama sekali.