Semua servis yang kami tawarkan pada laman web ini adalah berdasarkan spesifikasi berikut:

Aliran kerja

  1. Pilih servis
  2. Bayaran
  3. Arahan kerja oleh pelanggan
  4. Kerja penulisan / setting
  5. Penghantaran
tuliis.com, tuliis, tulis artikel

Tempoh siap

Tempoh siap bergantung pada jumlah perkataan dan jumlah artikel ditempah serta jumlah susunan kerja (job queue) pada satu-satu masa. 

Bagaimanapun, kami sentiasa sedaya upaya menyiapkan setiap tempahan secepat mungkin.

Tempahan siap segera (Urgent)

Kami sedia menerima “tempahan siap segera” (siap 24 jam atau 48 jam atau sebarang masa yang ditetapkan pelanggan); biasanya untuk kuantiti artikel yang kecil, tetapi ada keperluan segera (urgent).

Pembetulan (Revision)

Tiada had pembetulan selagi konten / artikel berkenaan belum disiarkan atau disiarkan semula di mana-mana web / blog / laman edagang / laman sosial.

Harga

Harga yang dinyatakan pada laman ini adalah untuk skop kerja seperti dinyatakan di atas.

Bayaran

Bayaran amaun penuh perlu dibuat ketika tempahan. Wang bayaran tidak akan dikembalikan kerana kerja-kerja sudah dimulakan sebaik menerima pengesahan bayaran, termasuklah kerja penyelidikan info, fakta katakunci dan sebagainya.

Kontrak

Tiada sebarang kontrak. Justeru, anda tidak terikat kepada sebarang komitmen atau obligasi.

Dasar Privasi dan Kerahsiaan

Dasar kami ialah menjaga kerahsiaan pelanggan. Semua maklumat pelanggan dan perincian tempahan tidak akan didedahkan kepada pihak lain, kecuali untuk tujuan pemasaran dengan tidak mendedahkan info serta identiti pelanggan sama sekali.