Penafian (Disclaimer)

Apa juga pernyataan (statement) atau konten (content) pada laman web Tuliis.com ini hanya bersifat “ikhtiar, hasrat dan kesungguhan supaya ia berlaku”.

Namun tiada jaminan akan pasti berlaku sepenuhnya kerana ia lazimnya turut berkait dengan pelbagai faktor luaran lain yang bukan di dalam kawalan kami sepenuhnya. 

Contohnya, ikhtiar untuk meletakkan satu-satu laman atau web atau blog atau ecommerce atau salespage pada muka satu Google; ini tiada jaminan sepenuhnya kerana ia berkait dengan pelbagai faktor luaran lain yang bukan di dalam kawalan kami sepenuhnya. 

Faktor luaran berkenaan termasuklah faktor persaingan produk atau servis sejenis atau setara, faktor persaingan katakunci (keyword competition), faktor perubahan algoritma enjin carian Google, Bing dan sebagainya.

Namun, ikhtiar tentunya pada tahap maksimum agar ia berlaku.

Justeru, pelanggan tidak berhak dan tidak boleh membuat sebarang tuntutan pemulangan wang atau apa juga bentuk tuntutan kewangan atau apa juga bentuk tuntutan kerugian.